Planera lagom!

En plan omsätter din idé till handling vilket är nyckeln till förändring. Men en plan riskerar också att begränsa dig. För detaljerad planering med alltför långa tidsperspektiv kan faktiskt hindra dig från att se möjligheterna runt omkring dig. I synnerhet med dagens snabba förändringstakt. Så planera lagom. Och se till att din plan har utrymme för flexibilitet, förnyelse och ett och annat bananskal 😉