BÖCKER

Kristina har skrivit två böcker om hur du skapar ditt ideala arbetsliv. Läs mer om “Fit in or f*ck off” och “If you Dig It GIG IT” här nedanför.