The Professional Freedom Academy™ Business Edition

Vi jobbar med modiga företag och organisationer som inser värdet av låta medarbetarna utforska sin inre motivation för att på så sätt kunna prestera på topp över tid.

Hitta motivationen och frigör er potential!

Det finns olika typer av motivation. Den biologiska motivationen som handlar om grundläggande behov som att äta och sova. Ett annat sätt att motivera är ”morot och piska” dvs lyckas du får du belöning, lyckas du inte får du straff. För att vara effektivt måste dock belöningen (eller straffet) hela tiden ökas. Långsiktigt hållbar motivation kommer istället inifrån.

Forskning visar att inre motivation skapas av tre faktorer; att det vi gör känns meningsfullt, utvecklande och att vi upplever att vi själva kan kontrollera vår situation.

I The Professional Freedom Academy™ Business Edition får varje individ möjlighet att hitta och förstå sin inre motivation och hur den kopplar till organisationens målsättningar.