Att inte kunna allt är en fördel!

Det är skrämmande att ge sig in i ett område där man saknar erfarenhet och inte har en aning om hur saker fungerar. Då är det bra att komma ihåg att att inte kunna allt är faktiskt en fördel. När du inte har en aning om hur saker ”ska vara” har du möjlighet att hitta nya lösningar. Du kan se hur det skulle kunna vara istället för hur det är. Det kallar jag fördel. Eller hur?!