Våga – var ärlig mot dig själv!

HUR GÖR EN FÖR ATT VÅGA? Tips nr 4 för att våga göra en förändring och satsa på det DU vill:

Vi behöver vara beredda att satsa något för att förverkliga vår dröm. Det kan handla om att inflödet av pengar minskar under en viss period, att investera tid och energi i utbildning, att flytta till en ny plats… Du behöver fråga dig själv om du är bredd att satsa det som krävs eller inte. Och vara ärlig när du svarar. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel! Det är inget misslyckande att inte vilja satsa det som krävs. Det är bara ett resultat. När du vet att det är så kan du istället fundera på om det finns något annat sätt att göra den förändring du vill ha som inte kräver samma insats från din sida.