Har du lekt på jobbet idag?

Jobb är jobbigt. Jobb är seriöst. Jobb är definitivt inte lekfullt. Eller..? I dagens snabbföränderliga värld där vi hela tiden behöver tänka om och tänka nytt kan lekfullhet vara den avgörande faktorn vi behöver. Lekfullhet betyder kreativitet, fantasi och nya perspektiv. Lekfullhet betyder “testa-se om det funkar-testa igen”. Lekfullhet betyder starta och utveckla medan du rör dig framåt – en viktig del i det jag kallar professional freedom. Ta inte jobbet på för allvarligt – lek lite 😃