Glöm balans. Tänk integration!

Nej det är inte viktigt med balans mellan arbete och fritid.

Åtminstone inte i betydelsen att det ska vara lika mycket av varje. Jag tror att jakten på balans i den betydelsen ofta skapar mer stress än just balans. Mitt förslag är att istället tänka integration. Hur får jag mitt arbetsliv och fritidsliv att passa ihop i en mix som funkar för just mig?

Varför inte också ta tillfället i akt att se till att alla timmar du tillbringar på jobbet är utvecklande, inspirerande och kul – så kanske det rent av hela diskussionen är onödig 😉😊

#professionalfreedom