Den största risken är att inte ta någon risk.

Värt att upprepa: Den största risken är att inte ta någon risk. Vår värsta fiende är stagnation. Världen runt omkring dig kommer att förändras, vare sig du vill det eller inte. Du måste förändras du med. Förändring innebär ett visst mått av risk. Men – att försöka behålla allt som det är, är mer riskabelt.