Bli en dreaming doer!

Påmindes i morse om det här citatet av Robin Sharma

”Having a grand vision is cool. Being amazing at getting it done is far hipper.”

Oh yes! En vision, oavsett hur välformulerad och attraktiv, är trots allt bara en dröm om inget görs för att förverkliga den. Men att bara göra hej vilt utan riktning är (ofta) slöseri med tid.

Jag gillar uttrycket ”dreaming doer” för jag tror att det är precis det vi behöver vara. Vi behöver förmågan att drömma, att kunna se saker som de skulle kunna vara istället för som de är, och vi behöver göra gör att drömmen ska bli verklighet.

Så dröm. Men glöm för tusan inte att göra också 😉