Att inte kunna allt är en fördel.

Det är läskigt att ge sig in på ett område där du inte har någon erfarenhet eller vet exakt hur saker fungerar. Då är det bra att komma ihåg att det där med att inte kunna allt faktiskt är en fördel! När du inte har förutfattade meningar om hur saker “ska vara” har du alla möjligheter att se saker som de skulle kunna vara snarare än så som de är. Där snackar vi fördel, eller hur?!