Vill du ha förändring? Byt erfarenhet mot potential!

Om du vill göra en förändring i ditt professionella liv måste du SLUTA SÄTTA DIN ERFARENHET I FÖRSTA RUMMET. Om du utgår från vad du gjort tidigare är sannolikheten stor att du fortsätter göra samma sak om och om igen. Så istället för att leta nya möjligheter baserat på din erfarenhet är det dags att vända på resonemanget och fundera på VAD DU VILL FRAMÅT och vilka FÖRVÄNTNINGAR du vill skapa. Din erfarenhet skapar sedan trovärdighet åt detta.

 

Don’t look back, we’re not going there anyway.