Släpp loss dina rockstar qualities!

När jag föreläser om den växande gig-ekonomin brukar det alltid bli en del frågor kring definitionen av gig:are vs konsult eller frilansare.

Jag tycker att en av de viktigaste skillnaderna är själva ordet: Gig:are gör personen till den rockstjärna hen faktiskt är.

Ditt jobb är det du förmedlar. Platsen du gör det på är din scen. Det du gör idag kan bli din stora hit. Var stjärnan du är tänkt att vara. 🌟

#professionalfreedom #ifyoudigitgigit