Långsiktigt hållbar motivation kommer inifrån.

Det finns massa sätt att motiveras. Biologiska behov som hunger eller trötthet gör det högaktuellt med mat och sömn. Ett annat populärt sätt är ”morot/piska” dvs lyckas du får du belöning, lyckas du inte får du straff. För att vara effektivt måste dock hela tiden belöningen (eller straffet) ökas. Långsiktigt hållbar motivation kommer istället inifrån. När det du gör känns meningsfullt och utvecklad för dig och när du själv kan påverka hur du har det. Det tror jag är nyckeln till att skapa ett inspirerande (arbets)liv.