Din värsta fiende: stagnation

Se upp om du hamnat på ett ställe i ditt arbetsliv där du känner att du inte längre utvecklas. Om du känner att du står still kommer du inte längre att prestera så bra som du vill och kan. Det kostar energi, energi som du istället behöver för att åstadkomma en förändring. Därför – se upp för stagnation, det är din värsta fiende (typ 😉). Att ständigt utvecklas, i den riktning du själv valt, är en nyckel för att skapa ditt ideala arbetsliv.