Därför ska du satsa på varför.

Under julhelgen hade SvD en serie om millennials och vad vi kan vänta oss nu när en ny stor generation tar över arbetsmarknaden. Viktigaste för millennials är att deras jobb är meningsfullt. Arbetsgivare måste kunna svara på ”why” – varför finns det här företaget/organisationen och vad vill vi åstadkomma? Millennials – och även många ur andra generationer vågar jag påstå – väljer jobbet som stämmer med det egna ”why:et”.

Smarta organisationer inser vikten av att stötta medarbetarna att hitta sitt syfte/sitt why och förstå hur det matchar (eller inte matchar) företagets/organisationens. Smarta individer lägger lite tid och kraft på att utforska sitt eget why och skapar sen ett (arbets)liv som lirar med det.

Därför ska du satsa på varför 😊👍

#professionalfreedom